One
Kontakt

 Caspar Hillebrand

 

Universität Bonn
Inst. für Orient- und Asienwissenschaften

Abt. für Islamwissenschaft und Nahostsprachen

Regina-Pacis-Weg 7
D-53113 Bonn

Tel.: 0228-73 5873
Fax: 0228-73 5601
E-Mail: caspar.hillebrand[at]uni-bonn.de

 

 

departmentlogo

 

 
Two
Sie sind hier: Startseite Propädeutische Hilfsmittel Lehrbücher und Grammatiken

Lehrbücher und Grammatiken

Ak, Coşkun 2006. Osmanlıca, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Anastasyadis, Prodromos 1326. Talim-i lisan-i Osmanî. Kism-i Evvel: Elifba-i ʿOsmani, Dersaâdet : Matbaa-i Osmaniye.

Beken, Süheyl 1969. Osmanlı paleografyası, Ankara: AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.

Belviranlı, Ali Kemâl 2011. Osmanlıca İmla Lügati 3, 3. Auflage, Istanbul: Marifet Yayınevi.

Belviranlı, Ali Kemâl 2009. Osmanlıca İmlâ Rehberi 2, Istanbul: Nedve Yayınları, [o. J.]. → 3. Auflage Istanbul: Marifet Yayınevi.

Belviranlı, Ali Kemâl 1998. Osmanlıca Metinler Rehberi 4, Seçme Metinler, Seçme Beyitler, Istanbul: Nedve Yayınları, [o. J.]. → 3. Auflage Istanbul: Marifet Yayınevi.

Belviranlı, Ali Kemâl 1998. Osmanlıca Rehberi 1, 3. Auflage, Istanbul: Marifet Yayınevi.

Belviranlı, Ali Kemal 1979. Osmanlıca rehberi. (Nedve Yayınları Nu. 11; Dil Yayınları serisi Nu. 2.) İstanbul: İrfan Matbaası.

Belviranlı, Ali Kemâl 1979. Osmanlıca Rehberi, Istanbul: Nedve Yayınları.

Bolland, Wely Bey 1916. Praktisches türkisches Lehrbuch zum Gebrauch im Selbstunterricht und an Lehranstalten, Stuttgart.

Buğday, Korkut 1999. Osmanisch. Einführung in die Grundlagen der Literatursprache. Wiesbaden: Harrassowitz.

Buğday, Korkut 2007. Osmanisch: Einführung in die Grundlagen der Literatursprache, Wiesbaden: Harrassowitz.

Ceylan, Enver Galip 2002. Kendi kendine kırk derste Osmanlı Türkçesi, Istanbul: Sözler Neşriyat.

Ceylan, Enver Galip 2002. Kendi Kendine Kırk Derste Osmanlı Türkçesi, Sözler Neşriyat A. Ş.

Çögenli, M. Sadi / Nevzat H. Yanık/ Recep Toparlı (eds.), El-Kavaninü'l-Külliyye li-Zabti'l-Lügati'l-Türkiyye, Ankara: Türk Dil Kurumu 1999. → wurde bereits 1928 als Faksimile von Kilisli Rifat Bilge mit einem Vorwort von Fuat Köprülü herausgegeben.

Develi, Hayati 2009. Osmanlıca Türkçesi Kılavuzu 2, 2. Auflage, Istanbul: Kesit Yayınevi.

Develi, Hayati 2009. Osmanlıca Türkçesi Kılavuzu 1, 2. Auflage, Istanbul: Kesit Yayınevi.

Devellioğlu, Ferit 1998. Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lûgat. Eski ve yeni harflerle. (Aydın Kitabevi Yayınları, Sözlük dizisi 1.) Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları. [Yayına hazırlayan: Aydın Sami Güneyçal]

Eminoğlu, Mehmet (ed.) 1992. Osmanlı vesikalarını okumaya giriş, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.

Emre, Ahmed Cevad 1328. Lisan-ı ÝOsmani: sarf ve nahiv, Istanbul.

Ensârî, Muhammed Ali 2003. Osmanlıca İmlâ Müfredâtı, Istanbul: Hayrât Neşriyat.

Ergin, Muharrem 2010. Osmanlıca Dersleri, Istanbul: Boğaziçi Yayınları.

Ergin, Muharrem 1962. Osmanlıca dersleri. İstanbul: Osman Yalçın Matbaası. [İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 785’ten genişletilmiş ikinci baskı]

Hayati, Develi 200914. Osmanlı Türkçesi kılavuzu 1-2. İstanbul: Kesit Yayınları.

Hızlı, Mefail 2005. Metinlerle Osmanlı Türkçesi, Bursa: Emin Yayınları.

Horten, Max 1916. Einführung in die Türkische Sprache und Schrift, Halle a. S. .

Kartallıoğlu, Yavuz 2011. Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni (16., 17. ve 18. Yüzyıllar), Ankara: Türk Dil Kurumu.

Kissling, Hans Joachim 1960. Osmanisch-Türkische Grammatik. (Porta Linguarum Orientalium, N.S. III.) Wiesbaden: Harrasowitz.

Kreutel, Richard F. 1965. Osmanisch-Türkische Chrestomathie. (Porta Linguarum Orientalium, N.S. VII.) Wiesbaden: Harrassowitz. [Texte gegliedert nach Gattung; Kommentar und Glossar; Verweise auf Paragraphen bei Kissling (1960)]

Kurt, Yılmaz 1996. Osmanlıca Dersleri, Ankara: Akçağ Yayınları.

Manissadjian, J. J. 1893. Lehrbuch der modernen osmanischen Sprache, Lehrbücher des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin, 11, Stuttgart [u.a.].

Nazima, Ali 1302. Lisan-i ʿOsmani, İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.

Paşa, Süleyman Hüsnü 2006. İlm-i Sarf-ı Türkî, Ankara: Türk Dil Kurumu.

Paşa, Süleyman 1308. İlm-i Sarf-ı Türki, 7. baskı, Istanbul : Mahmud Bey Matbaası.

Redhouse Yeni Türkçe-İngilizce sözlük ‒ New Redhouse Turkish-English dictionary. 1968, İstanbul: Redhouse Press. [Überarbeitete Version von: Redhouse, James Sir 1890. Kitab-ı maani-i lehce. İstanbul: Redhouse.]

Sabit, Selim 1297. Muhtasar Sarf-ı ʿOsmani, 3. baskı, Istanbul: [o. O.].

Sıdkı, Ömer 1311. Kava'id-i Lisani ʿOsmani. İkinci Kitab: Nahiv, İstanbul: Kasbar Matbaası.

Sommer, Anton W. 2003. Handbuch des Osmanisch-Türkischen, Wien.

Tahsin, Hasan 1315. Rehber-i Lisan-ı ʿOsmani, İstanbul: Alem Matbaası-Ahmed İhsan ve Şürekası.

Tendar, Nahit & Karaorman, Nebahat 1970. Osmanlıca okuma anahtarı. Eski yazı tarihi eserler, kitabeler, arşivleri okuma anahtarı. İstanbul: Bilgin Ofset.

Timurtaş, Faruk Kadir 1999. Osmanlı Türkçesine Giriş: eski yazı, gramer, metinler, Istanbul.

Timurtaş, Faruk Kadri 1998. Osmanlı Türkçesi metinleri: Tarihî Türkiye Türkçesi Araştırmaları, Istanbul.

Timurtaş, Faruk Kadri 1994. Eski Türkiye Türkçesi : XV. yüzyil, gramer-metin-sözlük, İstanbul: Enderun Kitabevi.

Timurtaş, Faruk Kadir
1983. Osmanlı Türkçesi grameri. Eski yazı ve imlâ ‒ Arapça ‒ Farsça ‒ Eski Anadolu Türkçesi. (Tarihi Türkiye Türkçesi Araştırmaları III.) İstanbul: Umur Reklâmcılık ve Matbaacılık. [hierbei handelt es sich um eine Überarbeitung von Timurtaş 1984]

Timurtaş, Faruk Kadri 1972. Yeni Osmanlıca Metinler, Istanbul: Edebiyat Fak. Basımevi.

Timurtaş, Faruk Kadir
1962. Osmanlıca I. Eski yazı ‒ Gramer ‒ Metinler. (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü ders kitaplarından.) İstanbul: Küçükaydın Matbaası.

Türkmenoğlu, Turan M. 1999. Osmanlıca'ya ilk adım: eski harfleri okuma klavuzu, Istanbul: Milenyum Yayinlari.

Wahrmund, Adolf 1869. Praktisches Handbuch der osmanisch-türkischen Sprache, Giessen 1869. → 2 Bände + Schlüsselband

Weil, Gotthold 1917. Grammatik der Osmanisch-türkischen Sprache, Berlin.

Weil, Wilhelm 1916. Türkisches Lehrbuch, Frankfurt a. M. 

 

Artikelaktionen